'νενόμιστο

ἐνενόμιστο , νομίζω
use customarily
plup ind mp 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • νενόμιστο — νομίζω use customarily plup ind mp 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νενόμιστ' — νενόμισται , νομίζω use customarily perf ind mp 3rd sg νενόμιστο , νομίζω use customarily plup ind mp 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.